Sign in to follow this  
HELASBAND

Клубна Специализирана Изложба, 28.04.2012, Лабрадор Ретривър

Recommended Posts

SURPRISING LABRADOR RETRIEVER CLUB SHOW 2012

"Български Национален Клуб Лабрадор Ретривър" кани всички на

Клубна Специализиранa Изложба за Лабрадор Ретривър “Surprising Club Show 2012”,

която ще се състои на 28.04.2012г. в гр. София

Съдия: Mrs. Eva Mjelde – развъдник “Surprising’s Labradors" , Норвегия

Историята на „Surprising’s Kennel”

Въпреки, че бях страстен любител на кучета още от ранно детство, ние купихме нашия първи Лабрадор чак като се омъжих през 1965 г. По това време, Лабрадорите не бяха популярна порода в Норвегия. Те бяха докарани в страната ни от Норвежки офицери, които служиха в Англия през Втората Световна Война и произлизаха главно от далечните Knaight кучета*. Тъй като имаше само няколко нови вноса, те скоро станаха трудни за развъждане помежду си.

Бях толкова щастлива, когато най-накрая имах възможността да купя кученце от едно от малкото кучила, развъдени през годината. Той беше жълт и името му (като домашен любимец) беше Сниф (Sniff – душа, бел. пр.). Беше доста висок и дългокрак, с опашка носена завита над гърба му. Сниф беше много обичан и живя почти до 15 години. Но гледайки към Англия, тяхната страна на произход, аз скоро разбрах, че Лабрадорите трябва да изглеждат по друг начин. И така, обсъдих със съпруга си покупката на друг Лабрадор.

Този път исках женска! И исках тя да дойде от най-добрия развъдник в Англия!

sandylands_georgina.jpg

Sandylands Georgina

Бях толкова щастлива, когато накрая получих Sandylands Georgina от Gwen Broadley през 1968 г. Тя беше от Sandylands General и от Sandylans Memory (Memory беше сестра на Ch Mark – от същото кучило). Georgina имаше прекрасен характер и беше изключително интелигентна. Тя беше отличен тип Лабрадор, но може би не перфектен, дори и на мен да ми се искаше да е така. Като един от първите Лабрадори с шоу качества, внесени от Англия след Войната, тя наистина изглеждаше различна от повечето тогава в Норвегия.

Беше на нейната първа изложба, когато аз реших какъв ще бъде Префикса на нашия развъдник. Записах се на изложба в Берген, с надеждата Georgina да стане най-малко BOB (Best of Breed – най-красивото куче от породата), а за предпочитане – Best in Show (най-красивото куче на изложбата)!!!

И така, за мой голям ужас, объркване и ИЗНЕНАДА** (SURPRISE), съдията от Швеция обяви на висок глас, че „тази кучка е дебела като Прасе и се движи като Прасе и не може да бъде класирана на първо място като Лабрадор!”

До този момент бях подала заявка за няколко имена на развъдник, всички от които се бяха оказали вече заети в FCI. След тази изложба, аз писах на Норвежкия Киноложки Клуб с молба моят префикс да бъде SURPRISING. Изглеждаше, като че цялата ми кучешка одисея ще бъде пълна с ИЗНЕНАДИ (SURPRISES)!!

На следващата сутрин, аз имах други идеи за името и писах отново на Киноложкия Клуб да анулира предишната ми молба. Обаче бях вече закъсняла.

И така, това е историята за това, как SURPRISING стана име / префикс на нашия Развъдник.

Заминах за Швеция, когато реших да заплодя за първи път Georgina. Мъжкият беше също внос от Sandylands. Наричаше се Sandylands Alpha. Той беше от прекрасния Английски Шампион Kimbo of Ardmargha и ShCh Sandyland Troubella. От това кучило, аз си оставих Surprising’s Amanda – родоначалникът на всички Surprising’s лабрадори.

Исках и друга женска да допълни поколенията на Georgina. Посещавайки Английски изложби, бях впечатлена от потомството на Sandylands Charlie Boy. Gwen нямаше никакви млади кучета от него по това време, но знаеше, че Jayncourt Kennel e запазил две сестри от едно кучило на Charlie Boy с женска, която в кръвта си има изключително много Sandylands. И така, за щастие аз заведох у дома, това което впоследствие стана Norw.Ch Jayncourt Star Sound, роден през 1972 г.

jaynwurt_star_sound.jpgjaynwurt_star_sound_2.jpg

Norw.Ch Jayncourt Star Sound

Тя беше подходящо кръстена, като велика звезда от нейното време, печелейки Gundog Groups и дори Best in Show на Интернационална Шампионска изложба на Норвежкия Кенъл Клуб в Тонсберг през 1973 г.

Всичките нейни кучила бяха от мъжки, развъдени от нас, на име Ch. Surprising’s Cedric и Ch. S. Charlie – братя от едно кучило, а също и Ch. S. Godfrey.

Oттогава, аз никога не съм купувала друг мъжки или женска и затова, двете кучки – Sandylands Georgina и Ch Jayncourt Star Sound са в линиите на всички кучета от нашия развъдник.

Тъй като съпругът ми преждевременно почина през 1993 г., моята дъщеря Аnne е мой партньор в Развъдника. Anne, която е хендлер – експерт показва нашите кучета по изложби още от ранно детство.

---------------------------------------------------------------------------------------------

* KNAIGHT е Шотландски развъдник от 1910 г

** ИЗНЕНАДА – SURPRISE на англ, което е името на развъдника

Mrs. Eva Mjelde e известен развъдчик на лабрадори и има над 90 собствено развъдени шампиона от трите цвята, от повече от 11 поколения.

Още информация може да видите в „Champion Parade” в сайта на Surprsing’s Kennel

Един от най-известните съдии, не само в нашата порода, популярна и съдила по цял свят на много изложби, включително Специализирани Клубни в много страни, както и на Европейски и Световни Първенства. Ето и някои от изложбите, на които е съдила Mrs. Eva Mjelde:

- Swedish Spaniel and Retriever Club Show, Dingtuna, 2011

- DRC Championship Show, Germany, 2011

- Labrador Retriever Club Show, Holland, 2010

- Retriever Club de France, France, 2009

- DRC (Labradors) outside Hannover in Germany, 2009

- The Hungarian Labrador Retriever Club, EuroDog Show, Budapest, 2008

- Labrador Retriever Club Championship Show, England, 2008

- Gundog Group, Poland, 2008

- Monroe Kennel Club (labradors), Mitchigan, USA, 2007

- Midland C. Lab. Retr. Club Championship Show, England 2003

- Potomac, USA, 2002

- SSK Halmstad, Sweden, 2000

- World Dog Show (labradors), Finland, 1998

- L.R.C. Central Connecticut, USA 1994

- Midland C. Lab. Retr. Club Championship Show, England 1991

- L.R.C . of the Potomac 1990

Още информация може да видите в „Judge” в сайта на Surprsing’s Kennel

Такси за участие:

* 45,00 лева за първо куче

* 40,00 лева за второ куче на един и същ собственик

* 35,00 лева за клас бебе, подрастващи и ветерани

Краен срок за записване и плащане: 20.04.2012 г.

Конкурсна програма:

* Дете с куче – за деца до 13 години

* Джуниър хендлер – за участници от 13 до 18 години

* Най-добър развъдник

Очаквайте скоро информация за мястото, където ще се проведе изложбата и начина на записване, както и още подробности.

Всичко това, както и резултати, снимки и други новини ще бъде публикувано в уебсайт на “Surprising Club Show 2012”, за който скоро ще Ви информираме, както и в уебсайта на БНКЛР.

"Български Национален Клуб Лабрадор Ретривър" кани всички Вас на “Surprising Club Show 2012”,

което ще завърши с ИЗНЕНАДА за всички участници в изложбата!

Заповядайте да се забавляваме заедно!

П.П.: Информацията ще бъде публикувана скоро и на английски.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SURPRISING LABRADOR RETRIEVER CLUB SHOW

Bulgarian National Club Labrador Retriever

invites you to

“Surprising Labrador Retriever Club Show 2012”,

which will be held on 28.04.2012, Sofia

Judge: Mrs. Eva Mjelde – “Surprising’s Labradors”, Norway

http://www.bglov.com/ecobus/pictures/Us ... orgina.jpg

Sandylands Georgina

I was delighted when I finally received Sandylands Georgina from Gwen Broadley in 1968. She was by Sandylands General out of Sandylands Memory ( Memory was Ch Mark's litter sister). Georgina had a lovely personality and was extremely intelligent. She was an excellent type of Labrador but probably not perfect, even if I wanted to believe so.

Being one of the first show quality Labradors imported from England since the war, she certainly looked different to most dogs of her breed in Norway.

It was at her first show I decided what our prefix was going to be. I had entered a show in Bergen, hoping to be BOB at least, preferably Best in Show !! So to my great horror, embarrassment and SURPRISE, the Swedish judge announced loudly that "This bitch is as fat as a pig, and moves like a pig and can not be awarded a first prize as a Labrador!"

By now I had applied for several kennel names, all of which were taken (FCI). After this show I wrote to the Norwegian Kennel Club to apply for SURPRISING as my prefix. It seemed that the whole doggy game was going to be full of SURPRISES!!

The next morning I had second thoughts about the name, and wrote back to the Kennel Club to cancel it. I was too late however.

So this is the story of how SURPRISING became our prefix.

I went to Sweden when I decided to mate Georgina for the first time. The dog was another Sandyland-import called Sandylands Alpha. He was by the lovely English Champion Kimbo of Ardmargha and out of ShCh Sandylands Troubella. From this litter I kept Surprising's Amanda, the start of all Surprising's pedigrees.

I wanted another bitch to complement Georgina's offspring. Going to English shows, I was very impressed by Sandylands Charlie Boy's progeny. Gwen did not have any youngsters by him at the time, but knew that the Jayncourt Kennel had kept two litter sisters by Charlie Boy out of a very much Sandyland bred bitch. So fortunately I brought home what later became Norw.Ch Jayncourt Star Sound, born in 1972

http://www.surprisings-labradors.net/

Mrs. Eva Mjelde has more than 90 Champions bred by herself from all 3 colours among over 11 generations.

More information you can see under „Champion Parade” in the website of the Surprsing’s Kennel http://www.surprisings-labradors.net/

Entry fees:

* 30,00 Euro for first dog entered

* 25,00 Euro for every second, third, etc. dog owned by the same person

* 20,00 Euro for classes “Baby”, “Puppy” and “Veteran”

Entry and payment deadline: 20.04.2012.

Competition program:

* Child with a dog – for children up to 13 years old

* Junior handler – for participants from 13 to 18 years old

* Best kennel

Soon we will inform about the place where the show will be held, as well as about the way of payment and other details.

All information, results, pictures and other news will be published on the website of the “Surprising Labrador Retriever Club Show 2012” which will be announced soon.

“Bulgarian National Club Labrador Retriever” invites all of you to the “Surprising Club Show 2012” which will finish with a SURPRISE for all participants in the show!

You are welcome to have fun with us!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ние ще сме там, дано има някоя купа и за нас. А ще има ли награди или купи за най-зле представили се лабове или такива с цирково поведение а? (lmao)(lmao)(lmao)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ние ще сме там, дано има някоя купа и за нас. (lmao)(lmao)(lmao)

Ще се радвам да се видим! :kiss: Надявам се да се получи страхотна изложба с усмихнати и доволни хора! :inlove:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изложбата ще бъде отразена от Хоби ТВ, както и от някои печатни медии. (party)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Радваме се да съобщим, че днес се получи потвърждение за още по-подходящо място за провеждане на "Surprising Labrador Retriever Club Show",

организирано от името на "Български Национален Клуб Лабрадор Ретривър".

Това е Стадионът в Герман, до София който ще бъде на разположение специално за това събитие. :)

318164_3198469798413_1166065061_32471233_712088713_n.jpg

Още информация и по-подробни координати

тук http://labshow-bg.info/kontakti/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Само да напомня, че крайният срок за записване на изложбата наближава - 20.04.12.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надявам се да няма изненади с времето и всичко да се получи както е замислено. :) Успех на всички участници на изложбата и много слънчево настроение! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мерси за поканата, Бени! :giggle::giggle::giggle:(lmao)(lmao)(lmao)

Искрено се надявам, че благодариш от името на всички съфорумци, които ще са наясно с гореизнесената информация!

П.П.: Хубаво е да има някоЙ хора, които да говорят от името на всички други! :grin::grin::grin:(за малко да забравя 3-те весели човечета!) :giggle:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наградите от томболата спечелиха както следва :

1. Наградата от фирма CONDEX - Аудио уредба “Sony” + Ваучер за 10% отстъпка при закупуване на климатик “Mitsubishi Heavy Industries” спечели

No: 28 White Snake Stronger Than Water, Собственик: Nemanja Rancic (Stronger Than Water kennel, Serbia)

2. Наградата от WEATHERTOP COLLECTION България – Изложбен повод , чантичка за лакомства и ключодържател спечели

No: 42 Varos Doli, Собственик: Валентин Янков

3. Наградата от ZIZOO.BG – Кучешко легло спечели

No: 13 Canis Major Scott Magden, Собственик: Валентин Николов

4. Наградата от Фирма „КАРШИЯКА“ ЕООД - официален представител на немската фирма CANINA за България – различни видове козметика за Вашето кучето спечели

No: 33 Play Full Team Oops!, Собственик: Play Full Team & Stronger Than Water

5. Наградата от Хотел за кучета CHAMPION – Ваучер за безплатен тридневен престой на Вашето куче спечели

No: 27 Timantti Solid Marshal Guy Fancy, Собственик: Костадин Шанков

6. Наградата от Киноложко Дружество "Витоша" – Ваучер за три безплатни тренировки по общо послушание спечели

No: 22 Braveheart By Libralabra, Собственик: Елена Иванова

7. Наградата от Денонощна Ветеринарна клиника "Син Кръст" – Ваучер за една безплатна годишна ваксина, вътрешно и външно обезпаразитяване спечели

No: 37 Vilgolab’s Disco Night, Собственик: Василка Стоилова

8. Награда, осигурена от член на Български Национален Клуб Лабрадор Ретривър, който пожела да остане анонимен – Чувал с храна и купа за хранене спечели

No: 2 Gyn Du Puits De Chanteins, Собственик: Павлин Зангаров

9. Награда, осигурена от член на Български Национален Клуб Лабрадор Ретривър, който пожела да остане анонимен – Чувал с храна и купа за хранене спечели

No: 24 Noelany Barking Up The Wrong Tree, Собственик: Драгомир Славчев

10. Награда, осигурена от член на Български Национален Клуб Лабрадор Ретривър, който пожела да остане анонимен – Чувал с храна и купа за хранене спечели

No: 52 Amira Magden, Собственик: Милена Попова

Честито на всички! :smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бравооо, така се радвам че е станала толкова хубава и интересна тази изложба, а ние не можахме да дойдем...Честито на всички победители и участници!!Чакаме снимките сега...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Бравооо, така се радвам че е станала толкова хубава и интересна тази изложба, а ние не можахме да дойдем...Честито на всички победители и участници!!Чакаме снимките сега...

Следващият път ще ви чакаме! :inlove:

Малко снимки и от мен. Съжалявам за закъснението. Много беше мила малката душичка, която трогна съдийката с картина на лабрадор (Макс :inlove: ), която сама я е нарисувала! :inlove: .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Следващият път ще ви чакаме! :inlove:

Ми да, благодаря ти Бени и Петя за снимките, яд ме е че така стана, но може би е за добре...иначе не успях да видя картината дето това дете е направило, къде да я видя?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ами малко съм глупава, че не я снимах, но има няколко снимки на детенцето, когато я подаряваше. :inlove: В албума са.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mалко снимки от изложбата. :)

Преди откриването

581152_3451556645426_1166065061_32557776_237996362_n.jpg

303486_3451556845431_1166065061_32557777_1344899581_n.jpg

540202_3451557045436_1166065061_32557778_562121755_n.jpg

Откриването на изложбата и посрещането на съдията Mrs. Eva Mjelde (Norway)

561285_3451557405445_1166065061_32557780_551168413_n.jpg

Прекрасният трофей "Best In Surprising Club Show"; скъпоценната статуетка от Mrs. Eva Mjelde "The Surprising Cup", която ще бъде преходна и давана всяка година на следващия Клубен победител за поощряване на Българските развъдчици, прекрасните награди от Mrs. Eva Mjelde от Норвежкия Ретривър Клуб за "BOS" и за "Best Veteran"

554406_3451583926108_1166065061_32557905_427207369_n.jpg

Клас "Бебе" Женски

156447_3451559605500_1166065061_32557788_339222012_n.jpg

Клас "Подрастващи" Мъжки

303367_3451558965484_1166065061_32557785_254669819_n.jpg

Клас "Млади" Мъжки

542017_3451562045561_1166065061_32557799_1652107143_n.jpg

530338_3451567285692_1166065061_32557820_1601442239_n.jpg

562281_3451567405695_1166065061_32557821_1177136531_n.jpg

561242_3451568645726_1166065061_32557828_227665017_n.jpg

Клас "Междинен" Мъжки

581119_3451568845731_1166065061_32557829_563478809_n.jpg

292128_3451571085787_1166065061_32557840_2091284686_n.jpg

558745_3451571285792_1166065061_32557841_1328548541_n.jpg

Клас "Открит" Мъжки

581351_3451578805980_1166065061_32557879_838482391_n.jpg

385591_3451577845956_1166065061_32557875_1584746668_n.jpg

480236_3451579405995_1166065061_32557883_1534448378_n.jpg

Клас "Шампиони" Мъжки

581281_3451579646001_1166065061_32557885_902038981_n.jpg

Най-добър мъжки

533322_3451583326093_1166065061_32557901_1477915244_n.jpg

150789_3451583606100_1166065061_32557903_2002159558_n.jpg

383554_3451576925933_1166065061_32557869_1698980421_n.jpg

Ще сложим и още снимки от отсъждането на женските и някои други, а всички ще бъдат публикувани в галерията на сайта на изложбата. :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this