Sign in to follow this  
timon

American Staffordshire Terrier (AST) - 36 deo

Recommended Posts

Evo konacno iskucantekst odgovora doticnog pametnog gsn.Petrovica na nas dopis koji smo mu poslali

Република Србија

Градска управа града

Београда Секретаријат

за комуналне и стамбене послове

број : III-04-35-74/11

datum: 6.maрt.2012 год.

КИНОЛОШКО ДРУШТВО "ШАПА"

Секретаријату за комуналне и стамбене послове упутили сте иницијативу за преиспитивање Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда ("Службени лист града Београда",бр.30/2002,7/2003,10/2003,18/2003,30/2003,14/2004,37/2004,29/2005,19/2007,43/2007,51/2008,60/2009,14/2010,22/2010,45/2010,2/2011-инсп.,10/2011 и 54/11) у делу тарифног броја 16. који се односи на утврђивање таксе за држање кућних љубимаца-паса који се сматрају опасним. Уз иницијативу сте доставили пример Закона Шпаније,Истраживања о предрасудама,Чињенице о расама и Петицију са потписима подршке грађана - 6152 потписа,са захтевом да се Одлука преиспита и измени. Узимајући у обзир образложење изнето у иницијативи,достављене документе,као и прописе који регулишу ову област,упућујемо вам следеће обавештење:

На основу члана 11. и 15. став 1. тачка 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник РС" бр.62/06 и 47/2011),Скупштина јединице локалне самоуправе,поред осталих,може уводити локалне комуналне таксе за држање кућних животиња.Ове таксе представљају изворни приход јединице локалне самоуправе,којим се финансира обављање послова из њене надлежности. Надлежност јединице локалне самоуправе јесте и организација зоохигијенске службе и брига о напуштеним животињама. Поред тога,обавеза јединице локалне самоуправе јесте и да обезбеди услове за извођење кућних љубимаца на јавне површине.Увођење локалне конумалне таксе,обезбеђује средства за обављање установљених надлежности.У последње време,евидентно је повећање броја напада власничких опасних паса на грађане,као и уништавање јавних добара у општој употреби приликом извођења опасних паса на јавне површине.Такође,Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност за околину("Сл.гласник РС" бр.65/10),министарство надлежно за послове ветеринарства,утврдило је који се пси држе као кућни љубимци,а могу представљати опасност за околину (опасни пси).Имајући у виду потенцијалну опасност држања опасних паса по грађане и околину,уведена је локална комунална такса за држање опасних паса.

У иницијавити сте навели да је град донео Стратегију за решавање проблема невласничких паса и мачака на територији града Београда и да је она у супротности са Одлуком о увођењу локалних комуналних такси,обзиром да Стратегија наводи да би се средства за реализацију стратегије обезбеђивала од таксе коју би плаћали сви власници кућних љубимаца.Ови наводи нису утемељени,обзиром да,по природи,Стратегија представља дугорочни документ који утврђује скуп активности усмерене ка реализацији одређеног циља,начин реализације,као и набрајање могућих извора из којих ће се ове активности финансирати,у одређеној области.Стратегија за решавање проблема невласничких паса и мачака на територији града Београда,поред осталих,има за циљ смањење популације паса и мачака луталица,а као један од могућих извора финансирања наведена је и локална комунална такса.Дакле,Стратегија је документ који утврђује оквирне правце кретања у овој области,али није документ који утврђује императивне одредбе,рокове и прекршаје,односно износе средства и обавезне изворе за финансирање циљева стратегије.

Такође, у иницијативи сте навели да Правилник о начину држања паса који могу представљати опасност за околину не садржи основ за утврђивање локалне комуналне таксе.Правни основ за увођење ове таксе садржан је у Закону о финансирању локалне самоуправе,а предмет правилника је разрада Закона о добробити животиња у делу начина држања паса који се држе као кућни љубимци,а који могу представљати опасност по околину.Правилником се,по закону,не могу уводити надлежности,па се њиме не може дати овлашћење јединици локалне самоуправе да уводи локалну таксу,односно да уређује услове под којим се такса може уводити.

Чланом 46. Закона о добробити животиња уведена је обавеза јединице локалне самоуправе да организује зоохигијенску службу.Чланом 54. Закона о добробити животиња прописана је обавеза јединице локалне самоуправе да изради и спроводи програм контроле и смањења напуштених паса и мачака према специфичностима средине,као и да својим актом пропише место и начин извођења кућних љубимаца,а нарочито паса и мачака на јавне површине.Имајући у виду законом установљене надлежности јединице локалне самоуправе,град нема овлашћења да уређује област држања опасних паса , те пример закона Шпаније и остала документа која сте нам доставили упитите ресорном министарству надлежном за послове ветеринарства.

С поштовањем,

С Е К Р Е Т А Р

Предраг Петровић

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da stvarno je super prilog, za razliku od studija b oni su prikazali lepu stranu ovih pasa i istinu sa skupa, gde se vidi koliko je ljudi bilo i koliko je bilo pasa koji su se igrali i sa decom i sa drugim psima, a ne studio b koji je snimao uglove gde nema ljudi i pasa.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Možete li vi svog usporediti ako vam nije problem?

Tko da usporedi Karl , Takačica ili ja?....... i kojeg svog i s čim da usporedimo?

Ivan Ernješ

Flash Royal

Share this post


Link to post
Share on other sites

Možete li vi svog usporediti ako vam nije problem?

Tko da usporedi Karl , Takačica ili ja?....... i kojeg svog i s čim da usporedimo?

Ivan Ernješ

Flash Royal

:lol::lol::lol::lol::lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gost
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this