Sign in to follow this  
Rashic93

Ocene psa

Recommended Posts

Pozdrav ljudi, zanima me da li pas svake godine mora da se vodi na izlozbe i dobija ocene?

Naime, imam rasnog muzjaka sa papirima koji mi je ljubimac i koji je prosle godine imao par parenja i vodio sam ga na izlozbi gde je dobio ocenu. Da li moram svake godine da ga vodim na izlozbe da dobija ocene kako bi nastavio parenja ili je dovoljna ta jedna ocena? Pitam zbog papira za stence. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ne, ali možeš.

"

POJMOVI

Prilikom ocenjivanja na izložbama psi se ocenjuju po sledećim pravilima :

RAZREDI

 • NAJMLAĐIH ( 6 – 9 meseci ) – opisna ocena : vrlo perspektivan (mogu dobiti svi psi iz razreda a zatim se rangirati u razredu), perspektivan i neperspektivan.
 • MLADIH ( 9 – 18 meseci ) – titula PRM, samo prvi pas u razredu, tj. samo jedan pas po polu, psi se dalje rangiraju i to se moze obeležiti sa V2, V3, V4 (ako su ocenjeni odličnom ocenom)…
 • INTERMEDIA (medjurazred – mogu samo već ocenjeni psi na nekoj CAC izložbi) ( 15 – 24 meseca ) – titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC (drugoplasirani odlično ocenjen), treći je V3…
 • ZRELIH (OTVORENI razred) ( 18 meseci – 8 godina ) – titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC ( drugoplasirani odlično ocenjen), treći je V3…
 • ŠAMPIONA (psi sa već osvojenim nekim od nacionalnih ili internacionalnim sampionatom) – titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC (drugoplasirani odlično ocenjen) , treći je V3…
 • RADNIH pasa (ovaj razred postoji za rase koji polazu ispit u radu, za pse koji imaju položen ispit) – titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC (drugoplasirani odlično ocenjen) , treći je V3…
 • VETERANA ( od 8 godina ) – opisna ocena : odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), nedovoljan (ne zadovoljava) (1).

NAPOMENE:

– Psi su uvek odvojeni po polu, sve do titule BOB
– Trećeplasirani, četvortoplasirani … psi ne dobijaju titule, ali oznake za njih postoje, npr. V3 (ocenjen odličan, plasiran na 3. mesto u razredu), ali to se npr. ne upisuje u rodovnike.

Sudija treba da izabere i najlepšeg mladog psa od dva PRM psa, jer na mnogim izložbama samo jedan od dva PRM psa (PRM mužjaka i PRM ženke) ide posle u BIS mladih izložbe. Isto je i za veterane i za najmladje pse. (ovo je retko u mnogim rasama jer je broj prijavljenih pasa mali, ali uvek važi ako je broj pasa takav da se ovaj izbor moze vršiti, zatim na specijalkama…)

Na CAC IZLOŽBAMA : Svi psi iz svih razreda, oba pola, sa titulom PRM, zatim titulom CAC, kao i prvoplasirani iz razreda veterana učestvuju u izboru za prvaka rase – BOB (samo jedan pas postaje BOB).

Sudija može da izabere i najlepšeg psa suprotnog pola, znači pola koji nije dobio BOB, a titula je BOS (npr. BOB je mužjak, sad se izmedju ženki sa titulama CAC, zatim titulom PRM, kao i prvoplasiranom iz razreda veterana bira BOS pas) (ovo je retko na nasim izložbama, često je na npr. specijalkama…)

Na CACIB IZLOŽBAMA : Svi psi, iz svih razreda, sa titulom CAC, učestvuju u izboru za CACIB i R.CACIB titulu (mužjaci i ženke su i dalje posebno). Po pravilu prvo se dodeljuje CACIB titula (najlepši zreo pas po polu), znači to je najlepši pas od svih dodeljenih CAC-eva. Kad se odabere CACIB pas, sudija treba da pozove i R.CAC psa iz njegovog razreda (npr. CACIB je bio pas iz razreda šampiona, za dodelu R.CACIB-a sudija uvodi i R.CAC psa iz razreda šampiona koji takodje konkuriše za R.CACIB titulu) , znači od tih pasa se bira drugoplasirani pas po polu – R.CACIB pas.

Na CACIB IZLOZBAMA : Svi psi, oba pola, sa titulom CACIB, zatim titulom PRM, kao i prvoplasirani iz razreda veterana učestvuju u izboru za prvaka rase – BOB (samo jedan pas postaje BOB).

Sudija može da izabere i najlepšeg psa suprotnog pola, BOS psa.

Na svim i CAC i CACIB izložbama BOB psi idu u dalju konkurenciju u BIS-u, ali takodje idu i PRM psi – za najboljeg mladog psa grupe, i najboljeg mladog psa izložbe. Isto važi i za veterane, i za najmladje pse. (mada ovo zavisi od organizatora, tj. organizator izlozbe odredjuje program BIS-a)

Titule u BIS-u su – po grupama BOG (prvoplasirani u grupi), R. BOG (drugoplasirani), BOG III (trećeplasirani), može i BOG IV (ako sudija koji bira tako odluči)…

Kod mladih je isto (ali na mnogim izložbama ovo ne postoji), samo sa prefiksom – J.BOG, J.r.BOG, J.BOGIII…

Na kraju izložbe, od svih pobednika grupa (BOG pasa) bira se BIS (prvoplasirani na izložbi – najlepši pas izložbe), R. BIS (drugoplasirani), BIS III (trećeplasirani), može i BIS IV (ako sudija koji bira tako odluči)…

Kod mladih je isto, samo sa prefiksom J.BIS, J.r.BIS, J.BISIII…

Na mnogim izložbama (npr. u inostranstvu, uvek se bira, a kod nas retko, ali uobicajeno na specijalkama) i najlepši veteran, najlepši najmladji pas… Piše se VeteranBIS, VeteranR.BIS, BabyBIS, BabyR.BIS…

Objašnjenje naziva termina:

PRM – prima junior / prvak razreda mladih

CAC – (Certificat d’aptitude au Championnat (national)) – sertifikat državnog (nacionalnog) šampiona (šampionata), tj. potvrda osvojene kandidature za nacionalnog šampiona

Na izložbama (de beaute – u lepoti) – CACB

Na utakmicama (de travail – u radu) – CACT

CACIB – (Certificat d’aptitude au Championnat International de Beaute) – internacionalni sertifikat prvaka u lepoti, tj. potvrda osvojene kandidature za internacionalnog šampiona u lepoti

CACIT – (Certificat dВґaptitude au Championnat International de Travail) – internacionalni sertifikat prvaka u radu, tj. potvrda osvojene kandidature za internacionalnog šampiona u radu.

BOB – (Best of Breed) – prvak rase (najlepši pas rase, nevezano za pol)

BOS – (Best of Oposite Sex) – najlepši pas rase suprotnog pola psa koji je dobio titulu BOB

BOG / BIG – (Best of/in Group) – najlepši pas svoje FCI grupe, prvak grupe

BIS – (Best in Show) – najlepši pas na izložbi

R – (reserve) – rezerva, drugoplasirani

Baby – oznaka za bebe, najmladje pse

J – (junior) – oznaka za juniore

Veteran – oznaka za veterane

ClubSieger / Club Winner – pobednik na specijalizovanoj izložbi, klubski pobednik

EW – (Europian Winner) – evropski šampion

WW – (World Winner) – svetski šampion

CH – (Champion) – šampion (nacionalni, državni)

INT.CH – (International Champion) – internacionalni šampion "

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, zmanic said:

Ne, ali možeš.

"

POJMOVI

Prilikom ocenjivanja na izložbama psi se ocenjuju po sledećim pravilima :

RAZREDI

 • NAJMLAĐIH ( 6 – 9 meseci ) – opisna ocena : vrlo perspektivan (mogu dobiti svi psi iz razreda a zatim se rangirati u razredu), perspektivan i neperspektivan.
 • MLADIH ( 9 – 18 meseci ) – titula PRM, samo prvi pas u razredu, tj. samo jedan pas po polu, psi se dalje rangiraju i to se moze obeležiti sa V2, V3, V4 (ako su ocenjeni odličnom ocenom)…
 • INTERMEDIA (medjurazred – mogu samo već ocenjeni psi na nekoj CAC izložbi) ( 15 – 24 meseca ) – titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC (drugoplasirani odlično ocenjen), treći je V3…
 • ZRELIH (OTVORENI razred) ( 18 meseci – 8 godina ) – titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC ( drugoplasirani odlično ocenjen), treći je V3…
 • ŠAMPIONA (psi sa već osvojenim nekim od nacionalnih ili internacionalnim sampionatom) – titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC (drugoplasirani odlično ocenjen) , treći je V3…
 • RADNIH pasa (ovaj razred postoji za rase koji polazu ispit u radu, za pse koji imaju položen ispit) – titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC (drugoplasirani odlično ocenjen) , treći je V3…
 • VETERANA ( od 8 godina ) – opisna ocena : odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), nedovoljan (ne zadovoljava) (1).

NAPOMENE:

– Psi su uvek odvojeni po polu, sve do titule BOB
– Trećeplasirani, četvortoplasirani … psi ne dobijaju titule, ali oznake za njih postoje, npr. V3 (ocenjen odličan, plasiran na 3. mesto u razredu), ali to se npr. ne upisuje u rodovnike.

Sudija treba da izabere i najlepšeg mladog psa od dva PRM psa, jer na mnogim izložbama samo jedan od dva PRM psa (PRM mužjaka i PRM ženke) ide posle u BIS mladih izložbe. Isto je i za veterane i za najmladje pse. (ovo je retko u mnogim rasama jer je broj prijavljenih pasa mali, ali uvek važi ako je broj pasa takav da se ovaj izbor moze vršiti, zatim na specijalkama…)

Na CAC IZLOŽBAMA : Svi psi iz svih razreda, oba pola, sa titulom PRM, zatim titulom CAC, kao i prvoplasirani iz razreda veterana učestvuju u izboru za prvaka rase – BOB (samo jedan pas postaje BOB).

Sudija može da izabere i najlepšeg psa suprotnog pola, znači pola koji nije dobio BOB, a titula je BOS (npr. BOB je mužjak, sad se izmedju ženki sa titulama CAC, zatim titulom PRM, kao i prvoplasiranom iz razreda veterana bira BOS pas) (ovo je retko na nasim izložbama, često je na npr. specijalkama…)

Na CACIB IZLOŽBAMA : Svi psi, iz svih razreda, sa titulom CAC, učestvuju u izboru za CACIB i R.CACIB titulu (mužjaci i ženke su i dalje posebno). Po pravilu prvo se dodeljuje CACIB titula (najlepši zreo pas po polu), znači to je najlepši pas od svih dodeljenih CAC-eva. Kad se odabere CACIB pas, sudija treba da pozove i R.CAC psa iz njegovog razreda (npr. CACIB je bio pas iz razreda šampiona, za dodelu R.CACIB-a sudija uvodi i R.CAC psa iz razreda šampiona koji takodje konkuriše za R.CACIB titulu) , znači od tih pasa se bira drugoplasirani pas po polu – R.CACIB pas.

Na CACIB IZLOZBAMA : Svi psi, oba pola, sa titulom CACIB, zatim titulom PRM, kao i prvoplasirani iz razreda veterana učestvuju u izboru za prvaka rase – BOB (samo jedan pas postaje BOB).

Sudija može da izabere i najlepšeg psa suprotnog pola, BOS psa.

Na svim i CAC i CACIB izložbama BOB psi idu u dalju konkurenciju u BIS-u, ali takodje idu i PRM psi – za najboljeg mladog psa grupe, i najboljeg mladog psa izložbe. Isto važi i za veterane, i za najmladje pse. (mada ovo zavisi od organizatora, tj. organizator izlozbe odredjuje program BIS-a)

Titule u BIS-u su – po grupama BOG (prvoplasirani u grupi), R. BOG (drugoplasirani), BOG III (trećeplasirani), može i BOG IV (ako sudija koji bira tako odluči)…

Kod mladih je isto (ali na mnogim izložbama ovo ne postoji), samo sa prefiksom – J.BOG, J.r.BOG, J.BOGIII…

Na kraju izložbe, od svih pobednika grupa (BOG pasa) bira se BIS (prvoplasirani na izložbi – najlepši pas izložbe), R. BIS (drugoplasirani), BIS III (trećeplasirani), može i BIS IV (ako sudija koji bira tako odluči)…

Kod mladih je isto, samo sa prefiksom J.BIS, J.r.BIS, J.BISIII…

Na mnogim izložbama (npr. u inostranstvu, uvek se bira, a kod nas retko, ali uobicajeno na specijalkama) i najlepši veteran, najlepši najmladji pas… Piše se VeteranBIS, VeteranR.BIS, BabyBIS, BabyR.BIS…

Objašnjenje naziva termina:

PRM – prima junior / prvak razreda mladih

CAC – (Certificat d’aptitude au Championnat (national)) – sertifikat državnog (nacionalnog) šampiona (šampionata), tj. potvrda osvojene kandidature za nacionalnog šampiona

Na izložbama (de beaute – u lepoti) – CACB

Na utakmicama (de travail – u radu) – CACT

CACIB – (Certificat d’aptitude au Championnat International de Beaute) – internacionalni sertifikat prvaka u lepoti, tj. potvrda osvojene kandidature za internacionalnog šampiona u lepoti

CACIT – (Certificat dВґaptitude au Championnat International de Travail) – internacionalni sertifikat prvaka u radu, tj. potvrda osvojene kandidature za internacionalnog šampiona u radu.

BOB – (Best of Breed) – prvak rase (najlepši pas rase, nevezano za pol)

BOS – (Best of Oposite Sex) – najlepši pas rase suprotnog pola psa koji je dobio titulu BOB

BOG / BIG – (Best of/in Group) – najlepši pas svoje FCI grupe, prvak grupe

BIS – (Best in Show) – najlepši pas na izložbi

R – (reserve) – rezerva, drugoplasirani

Baby – oznaka za bebe, najmladje pse

J – (junior) – oznaka za juniore

Veteran – oznaka za veterane

ClubSieger / Club Winner – pobednik na specijalizovanoj izložbi, klubski pobednik

EW – (Europian Winner) – evropski šampion

WW – (World Winner) – svetski šampion

CH – (Champion) – šampion (nacionalni, državni)

INT.CH – (International Champion) – internacionalni šampion "

Najlepse vam hvala na odgovoru :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this