FEKHRA

KANGAL - Türk çoban köpeği (KIF)

Recommended Posts

Evo, pošto definitivno postoje dvije struje oko turskog pastirskog psa KANGALA, mislim da bi bilo ok da svako ima svoj prostor. ;-)

 

JEDINI SLUŽBENI STANDARD PASMINE KANGAL, OD STRANE TURSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA (KIF):

 

http://www.cepib.org.rs/wp-content/uploads/2011/11/standardkangala-1.pdf

 

http://www.cepib.org.rs/wp-content/uploads/2012/01/kangal_brosura_srb.pdf

 

http://www.cepib.org.rs/wp-content/uploads/2013/10/Turkish_dog_breeds.pdf

 

1451515_635848213121223_126486257_n.jpg

 

1466174_639432696096108_794263999_n.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pozdrav , sustinska razlika u kangalima je konstitucijski tip pasa ..da li sam u pravu ili gresim .................posto imamo i ovde na forumu dve teme iste pasmine ..........kangal je pas po standardu u snaznoj gruboj konsituciji .........sta je pored toga jos sporno ...............pozdrav

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pozdrav!

Pojam kangal je očito vrlo širok. Turski kinološki savez (KIF) je kao jedina i vrhovna službena kinološka ustanova u Turskoj postavio STANDARD PASMINE. Protiv standarda se uglavnom "bore" uzgajivači i vlasnici čiji psi i uzgoj nisu u okvirima standarda. Razlike su velike, ali pas ili je ili nije u standardu kojeg je propisao Kinološki savez matične zemlje.

 

Na ovoj su temi prikazani psi koji ulaze u standard pasmine KANGAL.

 

TURSKI PASTIRSKI PAS - KANGAL 
Standard 
Poreklo: Republika Turska 
Patronat: Turska 
Datum publikovanja originalnog standarda: 
Upotreba: Pas čuvar i pastirski pas 
Klasifikacija FCI: 
 
 
 
KRATAK ISTORIJSKI PREGLED: 
Prema najtačnijoj teoriji o ne evropskom poreklu pastirskih pasa, turski pastirski pas – Kangal 
najverovatnije vodi poreklo od drevnog psa čuvara stoke koji je sa migracijama naroda, koji su 
se bavili primitivnom stočarstvom, došao na područije Anadolije iz Centralne Azije između 
10.000. godine PNE do 1300. godine NE. Jedno od tih plemena nazvanih Kayi klan biolo je 
osnivač Otomanske imperije. 
Smatra se da je današnji izgled anadolskih pastirskih pasa uključujući i Kangla formiran 
početkom 12. veka kada je formirano i Otomansko carstvo. Osnovna uloga Kangala u regionu 
svog postanka grada Sivasa i Istočne Anadolije bila je zaštita stada ovaca od napada divljih 
predatora u različitim vremenskim i geografskim uslovima. 
Danas je prisutan u svim delovima Turske gde se obavlja ispaša stada, gde mu je namena i dalje 
ostala ista i gde pokazuje iste osobine kao i njegovi preci. 
OPŠTI IZGLED: 
Molosoid, snažne do snažno grube konstitucije. Kompaktno telo prekriveno je gustom dlakom. 
Oblik tela je pravougaoni. 
Veličina: Visina grebena 65-78 cm. uz toleranciju od +/- 2 cm. 
Značajnije proporcije: Dužina glave je 39-40% visine grebena. Dužina lobanje je 56-60% 
dužine glave. Profilne linije njuške i lobanje su divergentne. Dužina tela je za 10-12% veća od 
visine grebena. 
Grupa 2 
 
Pinčeri i šnauceri – molosi i švajcarski 
pastirski psi 
Sekcija 2.2 Tip planinskih pasa 
Bez radnog ispita Karakter: veoma oštar kada čuva poverenu mu imovinu ili stado, dobroćudan, mirnog 
temperamenta, hrabar, dostojanstven. Odan gospodaru i u njegovom prisustvu potpuno miran. 
Neustrašiv i nepodmitljiv. 
1.GLAVA 
1.1. Lobanja: Nesme biti pljosnata. Zaobljena sa svih strana.Očni lukovi jasni ali nisu preterano 
izraženi. Čeona brazda vidljiva ali nije duboka. Potiljna kost vidljiva ali ne preterano izražena. 
Širina glave je 52-57% dužine glave. Uzdužna osa lobanje je duža od poprečne. Lobanja se blago 
sužava ka ličnom delu. 
1.2. Stop: Ugao stopa veći od 90 stepeni. Stop jasan ali ne preterano izražen. 
1.3. Njuška: Kraća od lobanjskog dela. Dužina njuške je 40-44% dužine glave. Na mestu prelaza 
lobanjskog dela u njušku širina njuške je 24-28% dužine glave. Na tom mestu dubina njuške je 
32-36% dužine glave. Oblik njuške je tupo klinast, blago se sužava ka nosnoj pečurci. Linija 
nosnika od stopa ka nosnoj pečurci je blago padajuća 
1.4. Nosna pečurka: Nesme biti ni iznad ni ispod linije nosnika. Mora biti velika sa dovoljno 
velikim nozdrvama. Nosna pečurka kao i unutrašnjost nozdrva moraju biti pigmentisani. Kod 
pasa sa crnim oznakama na telu pigment je crn, a kod onih sa svetlijim oznakama pigment je 
svetliji. 
1.5. Usne: Moraju dobro prilegati uz koštanu osnovu. Srednje su debljine. Gornja usna neznatno 
prelazi preko donje. Spoj usana slabo izražen. Donja usna mora biti napeta, dobro priležuća uz 
vilicu, nesme biti opuštena. Ivice usana kao i sluzokoža usana moraju biti pigmentisani. 
1.6. Zubalo: Vilice moraju biti dobro razvijene,snažne. Zubi pravilno raspoređeni u vilicama. 
Snažni zubi. Zagriz makazast, kleštast ili obrnuto makazast. Nedostatak prvih premolara (P1) ne 
utiče na ocenu. 
1.7. Oči: Krupne, bademaste. Niti upale niti buljave. Boja mora biti u skladu sa bojom dlake. 
Poželjne su što tamnije. Očni kapci dobro priležu na očnu jabučicu. Rubovi očnih kapaka moraju 
biti pigmentisani. Pogled mora biti smiren i neustrašiv. 
1.8. Uši: Usađene u visini zamišljene linije koja spaja vrh nosa sa unutrašnjim očnim uglom ili 
neznatno niže.Trouglastog su oblika. Boja dlake na ušima mora biti kao boja maske. Prednji rub 
ušiju naleže na glavu, ako nisu kupirane. 
2. VRAT 
Srednje dužine, 35-40% visine grebena. Gornja linija vrata blago je zaobljena, a donja ravna. 
Ugao koji vrat zaklapa sa horizontalom je 35-40 stepeni. Vrat je povezan sa telom i glavom bez 
naglih prelaza. Koža na vratu mora dobro prilegati na mišićnu osnovu. Bez fanona. 3. TELO 
3.1. Izgled u celini: Nesme delovati zdepasto, mora biti snažno, dobro povezano, balansirano. 
Dužina tela je za 10-12% veća od visine grebena. Nadgrađenost je rasna odlika, krsta su do 4% 
viša od grebena. Leđna linija, od grebena do krsta, nije ravna već blago ulegnuta. Središnja tačka 
leđa je 4-5% niža od grebena. 
3.2. Greben: Snažan, dobro povezan, blago izražen. 
3.3. Leđa: Moraju biti snažna i široka, ne previše duga. Tokom kretanja moraju biti što mirnija. 
3.4. Grudni deo leđa: Mišićav, snažan, dobro povezan sa grebenom i slabinama. 
3.5. Slabine: Snažne, kratke, kod ženki mogu biti nešto duže. Posmatrano iz profila blago 
konveksne. Mišićave, dobro povezane sa grudnim delom leđa i sapima. Blago prikupljene. 
3.6. Sapi: Srednje dužine, 30-35% visine grebena. Mišićave, dobro povezane sa slabinama. Sa 
horizontalom zaklapaju ugao 25-30% 
3.7. Grudni koš: Mora biti prostran. Obim grudnog koša je 10-15% veći od visine grebena. 
Dubina grudi je 33-45% visine grebena. Širina grudi (mereno iza lopatica) je 27-37% visine 
grebena. Rebra su snažna, nikada bačvasta. 
3.8. Prsa: Mišićava, snažna. Vrh grudne kosti nalazi se na visini od 65-75% visine grebena. 
3.9. Donja profilna linija i stomak: Stomak je blago pribran. Donja profilna linija se blago 
uzdiže od profila grudne kosti ka bokovima. 
4. REP 
Gornja linija repa je kontinuirani nastavak linije sapi. Visina korena repa je 5-10% niži od visine 
grebena. Rep je u korenu veoma snažan, a debljina mu se postepeno smanjuje ka vrhu. Opušten 
dopire do skočnog zgloba, ali zbog blage povijenosti na kraju deluje nešto kraće. Povijenost 
poslednje tzrećine može biti jača tako da opbrazuje krug. 
U mirovanju rep je nošen sabljasto ispod linije leđa. U akciji nošen nešto više. Dozvoljeno je 
nošenje i iznad linije leđa, ali ne vertikalno. Rep može biti i zavijen i tada naleže na središnju 
leđnu liniju. Zavijen rep nesme biti nošen sa strane tela. 
5. EKSTREMITETI 
5.1. Prednje noge: Kosti prednjih nogu su snažne. Indeks koščatosti je 21-22. Mišići su suvi i 
čvrsti. Prednje noge su međusobno paralelne. Visina lekta je 50-55% visine grebena. 
5.2. Plećka: Srednje duga. Dobro prileže uz telo. Sa horizontalom zaklapa ugao 45-55 stepeni. 
Rameni ugao je od 90-110 stepeni 5.1.2. Nadlaktica: Mora biti mišićava i snažna. Prileže uz telo. Nadlaktice su međusobno 
paralelne. 
5.1.3. Podlatica: Kosti su snažne. Razvijeni mišići. Lakat se nalazi u liniji koja je paralelna sa 
srednjom vertikalnom ravni tela. Ugao lakta je 110-130 stepeni. 
5.1.4. Prednje šaplje: Nalazi se u produžetku vertikalne linije podlaktice. Mora biti čvrsto, 
dobro povezano. 
5.1.5. Prednje došaplje: Posmatrano od napred nalazi se na vertikalnoj liniji koja prolazi kroz 
osu podlaktice. Sa vertikalom zaklapa ugao 20 -30 stepeni. 
5.1.6. Šape: Okruglaste. Prsti moraju biti snažni, zaobljeni, međusobno prikupljeni. Nokti tamno 
pigmentisani. Kod pasa sa svetlijom bojom dlake nokti mogu biti nešto svetliji. Jastučići moraju 
biti elastični, puni, čvrsti, pigmentisani. Među prstima je razvijena „plivajuća kožica“. 
5.2. Zadnje noge: Međusobno su paralelne. Moraju biti snažne, ali ne preteške. Stavovi moraju 
biti pravilni uz odgovarajuće uglove. 
5.2.1. Butine: Široke, mišićave,snažne. Dužina je oko 33% visine grebena. Međusobno su 
paralelne, kao i sa srednjom osovinom tela. Sa horizontalom zaklapa ugao od 55-75 stepeni. 
5.2.2. Potkolenica: Mišićava, snažna. Međusobno su paralelne. Sa natkolenicom (koleno) 
zaklapa ugao od 110-145 stepeni. 
5.2.3. Skočni zglob: Mora biti čvrst, širok, skladno završava zadnje došaplje. Visina skočnog 
zgloba (od zemlje do vrha zgloba) je 25-35% visine grebena. Ugao skočnog zgloba je 120-150 
stepeni.. 
5.2.4. Zadnje došaplje: Snažno, dobro razvijeno. Visina je u zavisnosti od visine skočnog 
zgloba. Moguća je pojava zaperaka. 
5.2.5. Šape: Nešto izduženije od prednjih. Ostale karakteristike kao kod prednjih. 
6. HOD 
Kangal se mora kretati skladno, harmonično. Pri kretanju nesme biti grča niti trzaja. Tokom 
kretanja leđna linija mora biti što mirnija. Ne toleriše se uvijanje leđa tokom kretanja. Pas se 
najradije kreće srednje dugim kasom, galop nije karakterističan, a ako galopira skokovi su dugi, 
ali je galop tromiji. Psu koji loše hoda smanjuje se ocena bez obzira na eksterijer. 
7. KOŽA 
Srednje debela, dobro prileže uz telo i glavu. Ne sme praviti fanon.. Obojenost je u zavisnosti od 
boje dlake. Mora biti pigmentisana. 8. SLUZOKOŽA 
Sve vidljive sluzokože moraju biti pigmentisane. Intenzitet pigmentacije i boja sluzokoža zavise 
od obojenosti psa. 
9. DLAKA 
Gusta, bujna. Dobro pokriva telo. Na glavi i nogama nešto kraća nego na telu. Dlaka nesme biti 
svilasta, tanka. Mora biti čvrsta. Podlaka je gusta, finija od pokriovne dlake. Dužina dlake na 
grebenu je 3-7 cm. 
10. BOJA 
Osnovna bela boja nije dozvoljena. Boja je od krem boje do tamno sive u svim nijansama. Telo 
je jednobojno. Na nogama je moguća svetlija boja na kojoj se mogu pojaviti prskane ili tačkaste 
tamnije oznake. Tigravost je dozvoljena ali nije poželjna. Belina je dozvoljena jedino na prsima i 
vrhu repa. Na prsima u prečniku ne veća od 10 cm. Na glavi je obavezna maska koja je do nivoa 
očiju crna, a na lobanji svetlija. Uši su crne, kao maska. Vrh repa može biti beo ili crn, ne duže 
od 10 cm. posmatrano od vrha repa ka korenu. 
MANE: 
Svako odstupanje od gore navedenih tačaka mora se smatrati manom koja treba da bude 
sankcionisana proporcionalno stepenu njene izraženosti i uticaju na zdravlje i dobrobit psa. 
DISKFALIFIKACIONE MANE: 
• Predgriz ili podgriz, iskrivljena vilica 
• Monorhizam i kriptorhizam 
• Nedostatak više od 2 P2 
• Nedostatak bilo kog zuba sem P1 i P2 
• Ektropium i entropium 
• Rep nošen u stranu bez kruga 
• Boje u suprotnosi od gore propisanih 
• Agresivnost 
• Obojene i/ili različito obojene oči 
N.B.: Mužjaci mora da imaju dva normalno razvijena testisa, potpuno spuštena u skrotum. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.