Petite

Administrators
 • Content Count

  17,749
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Petite

 1. Ova najava je postavljena na BK i pregledana do sada, 1688 puta. Što nije mala brojka. Elem, da krenem ispočetka. @NeLe001 kaže 'ja bih prijavio Endži (vajmarka, 2,5 g) , CACIB je, pa da odemo'. Kažem 'dobro'. Kuja prošli vikend polagala utakmicu, prije toga bila u punom treningu nekoliko sedmica, više je u radnoj, nego u izložbenoj kondiciji, no dobro, izvešćemo. Krenemo u nedelju ujutro prema Natalincima, fin, sunčan dan. Divni predjeli, jorgovana na sve strane. Dodjemo malo nakon 9h ujutro, ljubazni momci na ulazu nam pojasne da ako vodimo samo jednog psa, da parkiramo tu kod prilazne ceste. Tako i uradismo. Strpamo stvari u kolica, izvedemo kuju, i prema stadionu. Ljubazni čovjek na ulazu kaže 'ako ste izlagači, ne plaćate, osim ako želite nešto simbolično'. Udjemo na stadion - prostrano, ringovi postavljeni, nadjemo gdje je rasa, parkiramo se. Sudi - Duško Šormaz. Prvo kažu ocjenske liste u kancelariji izložbe, ode Nemanja, vrati se, kaže 'nisu tamo, oni kažu da su u ringu'. ode do momka u ring, uzme broj. Izvedem kuju izvan izložbenog prostora da se olakša, vrnemo se, ubacimo kuju u kavez, izoliramo kavez da joj ne bude vruće i parkiramo se i mi. Kažem Nemanji 'da uradiš slike pehara, kad pišemo Komentar na neku izložbu, prvo postavimo sliku panoa i pehara. Nemanja uzvrati 'sunce mi sada smeta, kad malo predje, biće slike lepše.' U okviru izložbe je bila specijala E. Bretona i Njemackih Ovčara. No, ne dočekasmo slike. Kad je krenulo izlaganje u našem ringu, počeo je spektakl. Tako da, nakon takve igranke, nismo ni bili u raspoloženju da uradimo slike.
 2. 'USPJEH ZA BRANIOCE ŽIVOTINJA U Holandiji je donesena odluka o zabrani ugoja MOPS-a zbog teških tjelesnih mana, skraćenja njuške i problema s disanjem. 'taj izgled sa kratkim nogama, skraćenom njuškom, buljavim očima, ravnom facom, tj današnji izgled mops-a je doveo do problema s disanjem. I mnogi vlasnici se žale da ne diše normalno, nego hrče. Svim tim uzgojem uzrokovanim izmjenama je dobio kraći udisaj. Temparatura tijela mu se podiže zbog nepravilnog disanja i rada srca. Zbog nemogućnosti regulisanja temparature tijela, rizik od toplotnog udara se drastično povećao.' (slobodan kratki prevod, dodacu poslije citav preveden tekst) Kako će se ova zabrana odraziti na uzgoj mops-a u svijetu, na rasu generalno, da li će ova zabrana donijeti boljitak za ovu ili ostale rase...? Da li će se nastaviti u ovom pravcu sa zabranama i da li će slične rase doći na listu, ostaje da se vidi. Buldozi, bokseri, čak i rotvajleri....? Ono što je zasigurno uticalo na ovu odluku je nezainteresovanost Kinoloskih Saveza, Klubova Rasa, a samim tim i kinoloških sudija za zdrav uzgoj, nekontrolisan uzgoj praćenjem 'trenda' jedinki 'što kraća njuška, bolja prodaja i stavljanje zdravlja pasa u drugi plan. Jer izložba na kojoj se stiče titula 'šampion u lepoti' - nije da se ocjenjuje 'lepota', nego pravilna, funkcionalna ANATOMIJA. Odgovornost uzgajivača i sudija 9-te grupe je veoma velika, jer su to psi koje okolina definiše kao 'žive igračke'. Uzgajivači i sudije moraju da svakom eventualnom novom vlasniku pokažu i dokažu da to nisu igračke, da su živa bića, koja moraju normalno da funkcionišu. Svjedoci smo već prošlogodišnjeg otkazivanja skoro 100-tog CACIB Luxemburg koji se nije održao zbog incidenta na parkingu gdje su psi uginuli u autu od toplotnog udara. Na zadnjem 2019. ATIBOX-u se dogodilo slično. Koliko i kako sami uzgajivači utiču na zabrane? Mi moramo biti svjesni da su FCI i svi pripadajući Savezi u svojstvu Udruženja gradjana, a da zakonske odredbe donose resorna Ministarstva. Ovim što napisah, hoću reći da ono što propisuje FCI i Savezi nije uklesano u kamenu i može da se mijenja. I treba da se mijenja, ako ne donosi boljitak psima, a na to mogu i treba da utiču i sudije i uzgajivači i vlasnici. Ne možemo i ne smijemo staviti profit ispred zdravlja jedinki, za koje smo kao uzgajivači odgovorni. Ukoliko imate nešto dodati, izvolite. izvor https://web.de/magazine/wissen/natur-umwelt/erfolg-tierschutz-niederlande-verbieten-zucht-moepsen-33778428?fbclid=IwAR0ZrRT9jceoLfrI3Z_CXYKvhvp1hxhXyBfGkaZexRhe1DDaRSHVCGjeJzM
 3. Nije sud, zato i nema težinu. A tema jeste kinološka. I ostaje. Treba listu napraviti. Posebno u prodaji bolesnih štenaca (neovisno jesu li rasni, nerasni, mali, veliki...) i preprodaji lutalica pod izgovorom 'zaštitarstva'. Ko je čist, neka demantuje. Svi mogu da urade demant.
 4. Saopštenje o prekidu ugovorne saradnje sa LKS Sarajevo 23.05.2019 Poštovani kinolozi, članovi lovačkih društava, Povodom Odluke Skupštine BKS-a, održane 08. 05. 2019. o prekidu ugovorne saradnje sa LKS i povodom izjava predsjednika SLOu BiH, gdina Muhameda Hodžića i predsjednika Skupštine LKS, gdina Jasmina Ljuce, Bosanski kinološki savez je dužan obavijestiti vas o sljedečem: Bosanski kinološki savez je jedan od tri osnivača KSuBiH, predstavnika BiH i FCI, i kao takav je ugovorom regulisao način pružanja kinoloških usluga članovima LKS-a. Iako svjesni činjenice da je SLO u BiH osnovao LKS sa željom da direktno postane član FCI, što je FCI odbio, kao i nakon pokušaja ulaska u članstvo KSuBiH, što se takodje nije desilo, BKS je ipak pristao na kompromis i ugovornim odnos sa LKS, u želji za što jednostavnijim rješenjem nagomilanih problema u „lovnoj kinologiji“ izazvanih od strane LKS izdavanjem FCI nevažećih rodovnika, ogromnog broja pasa bez rodovnika i td.. Ugovorom je jasno definisano da se LKS obavezuje na poštivanje Statuta BKS i KSuBiH, pravilnika o stručnom radu, cjenovnika usluga na nivou BiH, kao i ostalih normativnh akata. U ovom obraćanju ćemo vam prezentirati stanje dugovanja i potraživanja izmedju LKS i BKS samo za 2017 i 2018 godinu. Iz navedenih izvještaja je jasno vidljivo da je nesporan dug LKSa prema BKSu u ukupnom iznosu 61.265,00KM, od toga a samo za uslugu izdatih rodovnika, certifikata i taxi za održane manifestacije za period 1.1.2017-31.12.2018 god. iznos od 27.485,00KM. (detaljni izvještaji u prilogu). Nakon tvrdnji predstavnika LKS-a da nemaju sredstva za izmirenje dug, BKS je prihvatio da i u 2019 nastavi saradnju ali po novom ugovoru, koji predviđa plaćanje svih izvršenih usluga po cijenama iz važećeg cjenovnika, umanjenih za 30%. Članom 7. pomenutog ugovora je precizirano da se LKS obavezao na plaćanje akontativnog iznosa od 2.000,0 KM mjesečno i to najkasnije do svakog 7. u mjesecu, te da će se tromjesečno vršiti obračun izvršenih usluga, po cijenama umanjenim za 30% od stvarnih i eventualne razlike izmedju vrijednosti učinjenih usluga i naplaćenih akointacija će se fakturisati LKS-a , odnosno umanjiti uplata akontacije za naredni mjesec ukoloko su izvršene usluge BKS prema LKS niže vrijednosti od uplaćenih akontacija. BKS je dana 05. 04. 2019 i 10. 04. 2019 uredno, shodno potpisanim pravima i obavezama iz ugovora, dostavio fiskalani račun LKS, međutim račun je vraćeni u BKS bez ikavog popratnog pisma. Račun nije plaćen kao ni akontacije za protekla dva mjeseca. Obzrom da do dana održavanje redovne Skupštine BKS-a od LKS nismo dobili nikakavo službeno objašnjenje zbog čega su prestali ispunjavati obavezu iz člana 7.ugovora, odnosno plaćati mjesečnu akontaciju i urednio ispostavljenje račune, Skupština BKS-a je zaključila da LKS nije zainteresiran za usluge BKS-a i donesena je odlukla o prekidu saradnje sa LKS. U prilog opravdanosti donesene odluke idu i činjenice da su članovi LKSa, u medjuvremenu, istina neslužbeno kontaktirali druga dva saveza, članove KSuBiH, pokušavajuči dogovoriti uslove korištenja usluga tih saveza. Prilkom ovih razgovora zanemarili su činjenicu da je Statutom KSuBiH takvu mogućnost apsolutno neizvodljiva, da FCI u svoje članstvo prihvata samo jednu organizaciju a to je KSuBiH, čiji je BKS jedan od osnivača. Te da lovačke organizacije ni u kom slučaju ne mogu biti član FCI te da se niti jedna odluka na nivou KSuBiH ne moze donijeti bez saglasnosti BKS.a. Krajnje je neprihvatljiva izjava gdina Jasmin Ljuca da BKS želio ucijeniti LKS. BKS je činio sve da izadje u susret željama i potrebama članova LKS, često puta zanemarujuči činjenice da su tražene usluge u susprotnosti sa Pravilnikom. BKS je uvijek bio spreman na kompromis i i naš je jedini cilj kinološki rad, aposolutno ne razmišljajuči o profitabilnosti, za što nas optužuje LKS i SLO. U intervju koji je predsjednik SLO u BiH, gdin Muhamed Hodžić dao medijima jasano je vidljiv stvarni cilj ove kampanje. Ne želeći skupštinskim delegatima predstaviti elemente ugovora, dugovanja prema BKS iz proteklih perioda te prava, kao što nije ni prezentirao stvarni odnos izvršenih usluga BKSa prema LKS i plačanja tih usluga, gdin Hodžić otkriva prave nakane SLO u BiH, od kojih nisu nikad odustali, a to je da „preotmu„ poziciju BKS-a, i da devalvira BKS i njegovog generalnog sekreratar BKS, kojem uzgred rečeno ne zna ni prezime, nita zna šta po Statutu BKS-a radi i koje su mu ingerencije, te da Refet Hadžić nigdje ne predstavlja kinologe Federacije BiH, niti takva funkcija postoji. Gdin Hodžić, davanjem obećanja koje se ne mogu realizirati, članove lovačkih društava želi vratiti u već isporobanu praksu izdavanja ne važečih rodovnika, falsifikata i drugih nelegalnih načina pribavljanja rodovnika, ocjenjivanja pasa i certifikata, uopšte ne razmišljajuči o dalekosežnim posljedicama takvog rada. Nadamo se da smo na ovaj način pomogli boljem razumjevanju situacije u kojoj su se, ne krivnjom, BKS.a, našli vlasnici i uzgajivači lovnih pasa kao i kinološke sudije u članstvu LKS.a Na kraju ovog dopisa podsječamo da je u BKS dobro došao svaki kinolog, ljubitelj pasa, koji se odluči za poštivanje Statuta, Pravilnika i drugih normativnih akata te želi legalan način ocjenjivanja pasa, izdavanje rodovnika, certifikata, organizovanja manifestacija, ličnog stručnog usavršavanja i sudijskog angažovanja. Eventualni ugovorni odnosi BKS sa lovačkinm udruženjima biće mogući tek po izmirenju dugovanja koja LKS ima prema BKS-u. S poštovanjem, Refet Hadžić, generalni sekretar BKS-a PRILOZI: Članarine BKS-a za 2019. godinu IZVOD IZ ZAPISNIKA SA UPRAVNOG ODBORA LKS 09.02.2017. LKSuFBiH PLAN KINOLOŠKIH MANIFESTACIJA ZA 2018. GODINU LKSuFBiH PLANIRANE UTAKMICE U RADU ZA 2018. GODINU LKSuFBiH članarine 2018. LKSuFBiH presjek usluga za 2017. LKSuFBiH presjek usluga 2018. LKSuFBiH PRIJAVE LEGALA za 2018. Preuzeto sa http://www.bksavez.net/?p=6145&fbclid=IwAR2NTQv-cdQkEBdlhWlGr27gTFRajyW1AhjcLYt6XHxyjAdCNzSWvR1K5Dk
 5. A sta je? Po svemu napisanom ovde?
 6. Izvolite 24. dio teme o vama omiljenoj rasi. S obzirom na zaključavanje prethodnog dijela, zbog otvorenih priča o borbama, molim da obratite pažnju na Pravila Foruma, da ne bude potrebe za sankcionisanjem. Hvala. Pravila Foruma http://balkankinology.net/forums/topic/2156-pravila-i-saveti-za-koriscenje-foruma/
 7. Njih dvoje. Gala i Red.
 8. Red R Black Novak 15.05.2008 - 08.05.2019 Danas bi napunio 11. g. Uginuo je nedelju dana ranije. 2017 - kad dovezem meso za pakovanje, dam im da jedu koliko mogu. Potamani oko 2kg mesa. 2018. 2018. 2008. kao štenac, popei se na sto i tamani kokice 2011. Prvenstvo Srbije za dobermane, Markovac 2009 Doboj Gradačac 2014. Kod kuće u Brčkom sa Lejlom , 2012.
 9. Bijaše ovo dvojac s kormilarom. SIBIR. Gala of Nicolas Lion 28.02.2008 - 06.08.2018 Imala je moždani udar, a onda su počeli učestali napadi epilepsiji. Pa sam donijela tešku odluku eutanazije. Red R. Black Novak 15.05.2008 - 08.05.2019 Njega sam samo ujutro našla mrtvog na ležaju. Bile su to dvije izvrsne jedinke, pravi predstavnici svojih rasa, karakterno i eksterijerno. Gala nije mnogo izlagana, na nekoliko izložbi 3 x CAC, Red je izlagan više, prestala sam da brojim njegove titule, uglavnom, gdje god je izveden na specijalku, bio je medju 3 prva. Pisaću još ponešto i postavljati njihove slike, jer mislim da zaslužuju. CAC Surčin, 2017. BIS Veteran. Mama Sloba (84) i Red (10) - najstariji na izložbi, oboje. Modrinje 2015 (parcela Kotlac) Brcko (2016)
 10. U ovoj temi, možete da postavite pitanja u vezi PREMIL hrane za pse. Odgovore će vam pisati veterinar firme 'PREMIL'. Molim sve članove da pri postavljanju pitanja i eventualnim konverzacijama, ispoštuju pravila Foruma.
 11. Petite

  Estetski zahvati kod pasa

  Česta je tema koliko estetski zahvati kod pasa donose boljitak rasi i šta se time postiže. Česta su i nagadjanja da su neki vlasnici radili estetske zahvate na svojim psima, sakrivajući mane. Ovde ubrajam i zahvate na zubalu. Da li opravdavate estetske zahvate na psima, i da li mislite da donose boljitak ili samo prividni boljitak rasama i psima generalno?
 12. Petite

  Krpelji

  hvala Zoka.
 13. Petite

  Krpelji

  Ja sam juče išla u šumu sa Žutom. Na njoj nijednog krpelja nisam našla (advantix), ali sam na sebi našla 4 krpelja. Došlo mi i sebi da kupim ogrlicu
 14. Tema se zaključava po želji autora. Biti će otključana po želji autora.
 15. Prošle godine bijah po prvi put na pomenutoj izložbi (iako se redovno reklamira na ovom forumu), poprilično razočarana. Izvještaj postavih ovde. Ove godine opet prijavismo, uredno platismo prijavu, ali nismo izveli, kuja je podebela, nije u formi. Dodjosmo kao posjetioci. Na ulazu tri ljubazna gospodina 'ako želite da platite' - platismo i ulaz. Odemo u kancelariju izložbe, uzmemo katalog (i to platimo). Ocjenjivanje je već bilo počelo, jer smo mi došli oko 10,30. Simptomatična je skoro ponovljena sudijska lista. Ringovi prostrani, sudije sa jasnim sudijskim oznakama, bez osoba koje po pravilniku ne treba da budu u ringu, čemu smo bili svjedoci prošle godine. Primjetan mnogo manji broj pasa i posjetilaca, nego prošle godine. U katalogu je upisano 386 pasa. Mnogo manji broj je izvedenih, jer su sudjenja završena relativno rano. Pogledam dobermane, dva prijavljena, ne vidjoh nijednog. Propratim malo ocjenjivanje cane corso - jedan kao na štulama, drugi u tovnoj kondiciji, sudiji koji je tu birao, nije bilo lako, jer od ta dva, nije imao šta da izabere. Jedan zreli bokser, lijep, mužjak, a nakon njega štene boksera, odavno ne vidjoh boksera da se ljepše i izdašnije kreće. Nekoliko SAO oko ringa, čekaju svoj red. Strpljivi, nisu nervozni, što je za svaku pohvalu. Primjetni fanoni kod većine. Rotvajleri, njufovi, isto čekaju. Primjetih par primjeraka koji su mi se baš svidjeli. Njemački ovčari u svom prostranom ringu - posebno su plijenili dugodlaki. Fina atmosfera oko ringa s bretonima (razočarenje lik koji je pustio da mu pas zapiša kavez i drugog psa u kavezu, gleda vlasnik i ne reaguje), već poznata kratkodlaka njemica, dobre ring dresure. U ringu sa poenterima, seterima, vajmarcima....udji izadji, bilo finih primjeraka, a bogme bilo i svakojakih, koji ni hodati nisu mogli, umjeli, nisu htjeli, nisu smjeli. Sve u svemu, fino proveden dan, uz uz ugodno društvo, mezu, tucanje jaja (Vaskrs), pa nakon toga posjeta G. Milanovcu i Spasoju Tešiću, koji sudi od 1968. godine. Ukoliko želite, preuzmite slike, samo molim vas, ostavite žig. Hvala.
 16. Petite

  CACIB Natalinci 2019.

  Engleza u katalogu, kao u priči.
 17. Petite

  CACIB Natalinci 2019.

  CACIB Natalinci '19 Što se tiče vajmaraca 329-332 , BOB je uzeo Forest od Stjepanovih Dvora (razred radnih) Kojeg ja ne nadjoh u katalogu.
 18. Petite

  CACIB Natalinci 2019.

  CACIB Natalinci 2019
 19. Petite

  CACIB Natalinci 2019.

  CACIB Natalinci 2019
 20. Petite

  CAC UŽICE 20.04.2019.

  Izvolite se predstaviti. Hvala.
 21. U organizaciji Srpskog Kluba Vajmarskih Ptičara i KD 'Lovac' iz Kovina, 21.04.2019 održan je Proljećni Uzgojni Ispit (VJP). Vremenski uslovi su pogodovali odžavanju ispita, a broj predmetne divljači je bio zadovoljavajući, pa je svaki pas imao dovoljno prilika da pokazivanje i dokazivanje. Sudijski dvojac kome je povjereno ocjenjivanje ovog VJP su bili Zvonko LUŽAJIĆ i Stevan DJURIN. Izvedeno je 8 pasa. 1. Romario Dunavski 69 bodova - vodič Emil DJORDJEVIĆ 2. Red Sonja Dunavska 60 bodova - vodič Nataša MATOVIĆ 3. Roben Dunavski 58 bodova - vodič Emil DJORDJEVIĆ 4. Rarity Dunavska 52 boda - vodič Nikola RISTOVIĆ 5. Ronaldo Dunavski 51 bod - vodič Nenad BLESIĆ 6. I know I Belong 49 bodova - vodič Nenad BLESIĆ 7.Charlize Mystery Wim Team - 48 bodova vodič Jasna SAVIĆ 8. Forest od Stjepanovih Dvora 45 bodova - vodič Jasna SAVIĆ Hvala za slike - Nemanja MIĆIĆ @NeLe001
 22. VJP za vajmarce Kovin, 21.04.2019 Ukoliko uzimate slike, hvala što ćete ostaviti žig. photo by @NeLe001
 23. Dragi Svi, izvolite 19. dio teme o Bandogu. Molim vas da ispostujete Pravila Foruma. http://balkankinology.net/forums/topic/2156-pravila-i-saveti-za-koriscenje-foruma/ Ugodno druzenje na BK 18. dio http://balkankinology.net/forums/topic/8453-bandog-18-dio/page-82
 24. Petite

  Obrok za psa - priprema

  Siječem juneću jetricu za pse jutros, pa mi to dalo ideju da napišem ponešto u vezi obroka za pse koje sami pripremamo. Ono što svi koji imaju pse treba da znaju je da je pas - karnivor tj MESOJED. Znači da veći dio ishrane psa čini meso (ili mesne preradjevine) Psi kojima ja sada pripremam obrok su dva velika psa (rotvajlerka i doberman), oboje veterani, 10 godina. To automatski znači da tim psima treba lakša ishrana, manja količina u obroku, ali više puta dnevno, nerjetko sitno sjeckana. Moji imaju sve zube, no ima veterana koji nemaju zube. Prema psu veteranu se ponaša i ophodi slično kao prema štenetu. Ako sami pripremate obrok psu, imajte u vidu da taj obrok treba da bude izbalansiran. I da je ovo 'izbalansiran' veoma bitno. Šta znači to 'izbalansiran'? To znači isto kao i za čovjeka - da hranjiva vrijednost treba da zadovoljava potrebe psa, u zavisnosti od toga koliko se pas troši i koja mu je svrha. Razlikuje se ishrana štenaca, mladih pasa, aktivnih pasa, neaktivnih pasa, kuja u skotnosti i kuja dojilja, priplodnjaka.... Prvo i osnovno je da pas hoće da jede. Jer ako neće da jede, džaba sve. Takodje je veoma bitno da pas obrok dobro vari (da nema dijareju, nema tvrdu stolicu, da ne povraća). Ovo može da prati samo onaj ko boravi sa psom, tako da je veoma nezahvalno davati savjete preko mreže 'nahrani psa ovim ili onim, ovoliko i onoliko'. Treba da upamtite, da je svaki pas individua, da postoje sastojci koje bolje ili lošije podnosi pseći želudac. Ukoliko bih ja sada svojim psima dala po 600gr juneće jetrice, moji psi bi to pojeli. Ali bi dobili dijareju, tj imali bi tečnu stolicu, tamne boje. To znači, da obrok nije pravilno pripremljen. Uz jetricu sam ja dodala kuvanu tjesteninu, sir, jedno zdrobljeno sirovo jaje, par pilecih vratova i malo sirovog kvasca. Ukoliko bih ja dala psima samo pilece vratove, velika je mogucnost da psi dobiju zatvor i tvrdu stolicu, jer je to reakcija želudca na kosti,a u pilecim vratovima je većina kosti. Ovo je samo par primjera šta može da se desi ako ne izbalansiramo obrok. Ono što se preporučuje mnogim psima je riba. Ukoliko hoće da jedu ribu. No, i sa ribom treba obratiti pažnju na količinu, jer previše ribe takodje izaziva dijareju. Kad govorimo o ribi, pažnju treba obratiti i na kosti, jer pas nije feline, tj mačka, koja se bolje snalazi sa ribljim kostima. Ima mnogo pasa koji su alergični na neke sastojke. Najčešći sindrom neke alergije je češanje. I to je takodje nešto što samo onaj ko je blizu psa može da primjeti. Zato je veoma bitno propratiti reakciju psa na obrok, posebno ako je psu promjenjen ili se mijenja način ishrane. Izvolite, pišite iskustva, postavljajte pitanja, ako ih imate. srdačan kinološki pozdrav.
 25. Petite

  Odgovorno vlasništvo.

  Dragi Svi, imajuci u vidu da smo krajem 2017 zaključali sve prethodne teme, izvolite nastavak teme o odgovornom vlasništu. Nije zgoreg neke stvari i ponoviti, jer ima mnogo novopridošlih, koji sumnjam da će listati stranice prethodnih tema. Kinološki pozdrav.